ONZE VISIE

De wereld is voortdurend in verandering! Dat merken we aan de sterke stroom van wijzigingen en evoluties in de economie en specifiek ook in de interieurbranche.
Het is erg belangrijk deze evoluties waar te nemen en in te schatten, maar vooral er constructief mee om te springen.
De marktevoluties hoeven geen bedreiging te zijn, zie ze als een opportuniteit.

Ze moeten gebruikt worden om de waarden en krachten van de zelfstandige decoratiespecialist duidelijker te profileren en zelfs nog te verhogen.

Een interieur inrichten is meer dan producten verkopen. De klant moet begeleid worden in een creatief proces. Het interieur moet een beleving zijn. En die emotie vraagt een “menselijke” aanpak.
Dit is jullie sterkte, dit is jullie boodschap.
Deze boodschap moet ingevuld en verteld worden. Tintto wil daarvoor de middelen en kanalen aanreiken: samen werken we aan de toekomst van de zelfstandige deco-specialist.
Tintto is een groep waarin zelfstandigen – gespecialiseerd in woondecoratie (muur, raam en vloer) – zich verenigd hebben.

Elke winkelier behoudt zijn eigenheid, zijn accenten en zijn eigen aanpak.


Daarnaast wil Tintto een platform zijn om de waarden van de zelfstandige decoratiespecialist te versterken om op die manier een sterker profiel te creëren ten aanzien van de concurrentie en de consument.
 • De aankoopvoorwaarden en de marges   verbeteren De aankoopfunctie van Tintto gebeurt in een context van respect voor de eigenheid van de leden: de leden hebben en behouden een volledige autonomie in hun keuzes van leveranciers. In samenspraak met alle leden worden de partnerleveranciers geselecteerd. Het zijn die leveranciers waarmee de meeste leden werken en waarmee een bevoorrechte relatie wordt opgebouwd
 • Een begeleiding op vlak van marketing-activiteiten en verkoopsondersteuning
 • Een onderling communicatieplatform aanbieden: uitwisselingen van info, ervaringen
 • Een gedegen benchmarking voeren
 • Een kwaliteitslabel aanbieden: “decoreren is combineren”
decorereniscombineren

ONS KWALITEITSLABEL

 De marktpositie van de zelfstandige ondernemer staat onder druk door de snelle evoluties binnen de wereld van de e-commerce en sociale media. We moeten reageren en nieuwe opportuniteiten zoeken en uitbouwen.
Tintto en zijn leden hebben daarom beslist een kwaliteitslabel “decoreren is combineren” te introduceren en te onderhouden.
Het kwaliteitskabel “decoreren is combineren” moet een ondersteuning en versterking zijn van de eigenheid en de sterktes van de individuele winkelier. Het kwaliteitslabel wil dus geen merk zijn en dit ook niet worden.

De basisprincipes van “decoreren is combineren”

 • de Tintto-leden brengen een totaal interieur-pakket en begeleiden de klant bij het combineren.  * Wij denken en handelen conceptueel(op  vlak van muur, raam en vloer)

 • de winkels evolueren naar een BELEVINGSwinkel waar je ondergedompeld wordt in diverse interieursferen.

 • het kwaliteitslabel is klant-geïnspireerd

 • de communicatie is gericht naar “het product”   maar ook naar het “product”-overstijgende

 • het kwaliteitslabel wil  een platform zijn om aan de collecties en commerciële acties een duidelijker profiel te geven bij de consument

 • het kwaliteitslabel wil een motor en inspiratie zijn van nieuwe en aangepaste commerciële activiteiten met de leverancier.

bekijk onze website www.decorereniscombineren.be